Distribuïdor de gasoil a Catalunya · Servei a domicili
Contacta'ns   900 320 320
petrolis, distribuidor gasoil, distribuidor diesel
gasoleo distribucion
 
 

Política de privacitat i protecció de dades


Descripció de la LOPD de Petrolis de Barcelona, SA

Petrolis de Barcelona, SA posa en coneixement dels usuaris d’aquesta pàgina web que podran crear un arxiu automatitzat amb les dades personals que siguin posades en coneixement del titular, com a conseqüència de la utilització de la web i a causa d’enviaments al correu electrònic petrolis@petrolis.es que apareix com a contacte, o bé sobre aquells resultats a través del nostre correu de contacte, en estricte compliment amb el que reglamenta la legislació en matèria de protecció de dades.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, els usuaris podran exercitar, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades que haguessin estat recopilades i arxivades. L’exercici d’aquests drets hauran d’efectuar-se mitjançant una comunicació escrita, dirigida a la seu social de Petrolis de Barcelona, SA o a l’adreça de correu electrònic assenyalada com de contacte, indicant, en qualsevol dels casos, com a referència "DADES PERSONALS" i el dret que pretenen accionar, adjuntant-hi una còpia del seu document nacional d’identitat.

Les dades registrades poden ser utilitzades amb la finalitat d’efectuar estadístiques, remetre publicitat –fins i tot per mitjans electrònics–, gestionar incidències o dur a terme estudis de mercat, entre altres activitats.

En aquest cas, les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris podran ser comunicades a un tercer només en el compliment dels estudis esmentats anteriorment i amb un consentiment previ dels interessats, que s’entendrà que ho aproven si no manifesten el contrari en el termini de 15 dies des que faciliten les dades. En qualsevol cas, aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment mitjançant una comunicació dirigida a la seu social del titular, indicant com a referència "BAIXA DADES PERSONALS", o mitjançant el correu electrònic enviant la revocació a l’adreça petrolis@petrolis.es.

CONTACTE

                  petrolis@petrolis.es      900 320 320             
© PETROLIS DE BARCELONA S.A., 2019